Czy potrzebujesz zewnętrznego inspektora ochrony danych?

Dowiedz się!

 Lista kontrolna ochrona danych                                                                                                             

 • Czy pracujesz z danymi osobowymi?
 • Czy przy przetwarzaniu danych osobowych stale uczestniczy więcej niż dziewięć osób?
 • Czy pracujesz ze szczególnie wrażliwymi danymi?
 • Czy przekazują Państwo dane osobom trzecim?
 • Czy klienci i pracownicy są konsekwentnie informowani o charakterze i celu wykorzystania danych?
 • Czy osoby te podpisały odpowiedni dowód?
 • Czy jest możliwość inspekcji plików (tidy archive)?
 • Czy przestrzegane są okresy usuwania i przechowywania danych?
 • Czy wszystkie aplikacje IT są wystarczająco i kompleksowo chronione?
 • Czy istnieją specjalne prawa dostępu dla przełożonych i pracowników?
 • Czy istnieje pojęcie z hasłami i prawami dostępu?
 • Jak zgłaszane są naruszenia i straty danych?
 • Czy nośniki danych/pliki/dokumenty zawierające dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób?
 • Czy pracownicy są wystarczająco przeszkoleni?
 • Czy wyrazili oni zgodę na wykorzystanie swoich danych?
 • Czy masz już wewnętrznego inspektora ochrony danych?
 • Czy osoba ta posiada wiedzę i potrafi wyczerpująco i szybko odpowiedzieć na pytania dotyczące GDPR?
 • Czy wdrożenie nowych przepisów w firmie jest regularnie monitorowane?
 • Czy wcześniej zdarzały się wpadki związane z ochroną danych?

Ta lista kontrolna zawiera pewne informacje, które powinny być istotne dla Ciebie jako przedsiębiorcy.

Jeśli do tej pory mało lub wcale nie zastanawiałeś się nad kwestią ochrony danych, powinieneś zacząć już teraz.

DSB buchen
pl_PLPolski