Usługi

Ochrona danych

Inspektor ochrony danych

Możesz wyznaczyć nas jako swojego inspektora ochrony danych i w ten sposób wypełnić swój obowiązek prawny.

Przegląd

Dokonujemy przeglądu realizacji istniejących wymagań w zakresie ochrony danych i przeprowadzamy bieżącą analizę TARGET/ACTUAL. Dokonujemy również przeglądu Państwa strategii ochrony danych i zleconego przetwarzania danych.

Monitoring

Monitorowanie zgodności z GDPR i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Szkolenie i podnoszenie świadomości

Podnoszenie świadomości i szkolenie pracowników w zakresie wszystkich kwestii związanych z ochroną danych.

Wiadomość

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego. Oferujemy całodobowy numer alarmowy w przypadku wpadek związanych z ochroną danych.

Kontakt

Jesteśmy osobą kontaktową dla wszystkich podmiotów danych. Oferujemy usługę zarządzania zapytaniami i skargami we wszystkich sprawach dotyczących organu nadzorczego oraz dla osób, których dane dotyczą.

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Wsparcie

GDPR rozszerza obowiązki firm w zakresie przetwarzania danych osobowych. Na przykład dodano dużą liczbę nowych obowiązków dokumentacyjnych i weryfikacyjnych, w których możemy Cię wspierać.

Spis czynności związanych z przetwarzaniem danych (art. 30 GDPR)

Rejestr czynności przetwarzania sporządzamy wspólnie z Państwem. Do najważniejszych dokumentów należą. Katalog działania związane z przetwarzaniem danych (art. 30 DSGVO) oraz Opis Przetwarzanie takie jak procesy usuwania danych lub proces powiadamiania w przypadku naruszenia ochrony danych.

Spis czynności przetwarzania danych na przykładzie:

- Zarządzanie kandydatami
- Kontrola
- CRM
- E-mail
- Zakupy
- Zarządzanie obiektami
- Rachunkowość finansowa
- Zarządzanie flotą
- Kolekcja
- Strona internetowa
- IT
- Zarządzanie kontaktami
- Księgowość płacowa
- Marketing
- Personel HR
- Produkcja
- Administracja projektu
- Audyt / Zgodność
- Zarządzanie nominacjami
- Sprzedaż i dystrybucja
- Zarządzanie
- Monitoring wizyjny
- Rejestracja czasu pracy

Ocena ryzyka

Przeprowadzamy analizy i oceny ryzyka wszystkich procesów w Państwa firmie, które są związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jeżeli z charakteru, zakresu, okoliczności i celów przetwarzania danych wynika wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator danych lub wyznaczony podmiot przetwarzający dane jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 GDPR).

Umowy i szablony

Wszystko przynosimy ze sobą. Od środków technicznych i organizacyjnych po umowy i zobowiązania - wszystko indywidualizujemy do Państwa firmy/instytucji.

Audyt ochrony danych osobowych

Sprawdzamy i certyfikujemy istniejące wdrożenia ochrony danych osobowych w Państwa firmie / instytucji.

Audyt ochrony danych osobowych

Przeprowadzamy audyt istniejącego systemu zarządzania ochroną danych i wskazujemy ewentualne odstępstwa. Audyt staje się konieczny na przykład wtedy, gdy trzeba sprawdzić, czy konieczne jest powołanie inspektora ochrony danych.

Audyt bezpieczeństwa informatycznego

W ramach audytu bezpieczeństwa IT sprawdzamy bezpieczeństwo przetwarzania Państwa procesów wspieranych przez technologie informatyczne (IT). Przeprowadzamy analizy ryzyka i podatności systemów informatycznych, jak również stosowanych programów komputerowych i sprawdzamy, czy spełnione są odpowiednie wymogi ochrony.

Audyt kodu

Jako programista oferujemy Ci możliwość przeprowadzenia audytu istniejących projektów programistycznych. Audyt kodu to kompleksowa analiza kodu źródłowego w projekcie programistycznym z zamiarem wykrycia błędów, naruszeń bezpieczeństwa lub naruszenia konwencji programistycznych i wymogów ochrony danych.

Dlaczego powinieneś wybrać właśnie nas?

Wieloletnie doświadczenie
Jakość

Wybór nowego partnera jest zawsze trudny, zwłaszcza w środowisku biznesowym wiele decyzji opiera się ostatecznie na zaufaniu. Poznaj nas, a obiecujemy, że nie zawiedziemy Twojego zaufania.

 

Bezpieczeństwo - podobnie jak jedzenie i oddychanie - jest jednym z podstawowych wymogów życia.

POZNAJ NAS

Umów się na bezpłatną konsultację wstępną

DSB buchen
pl_PLPolski