DATUREX GmbH

Zewnętrzny inspektor ochrony danych

Zewnętrzni inspektorzy ochrony danych firmy DATUREX GmbH są Państwa ekspertami w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jesteśmy zewnętrznymi inspektorami ochrony danych i audytorami ochrony danych, jak również pełnomocnikami ds. bezpieczeństwa informacji z kilkuletnim doświadczeniem. Każdego roku doradzamy dziesiątkom firm z różnych branż i aktywnie wspieramy dużą liczbę klientów.

Telefon

0351/79593513

 

Email

datenschutz@externer-datenschutzbeauftragter-dresden.de

Oddział

DATUREX GmbH
Hermann-Reichelt-Straße 3A 01109 Dresden

Godziny otwarcia

Poniedziałek - sobota:

8.00 - 18.00

Klienci DATUREX GmbH

DATUREX Gmbh

Kim jesteśmy

Jesteśmy Informatycy i prawnicy, którzy wyspecjalizowali się w zewnętrznych inspektorach ochrony danych i bezpieczeństwa informacji i posiadają certyfikaty (TÜV+IHK+BSI).

Jesteśmy certyfikowane i testowane przez:

 Wiceprezes BSI zaprzecza teoriom spiskowym Maaßena

Oryginalnie wywodzimy się z królewskiej ligi IT, czyli software developmentu. Mamy Interdyscyplinarne zespoły z udziałem informatyków i prawników.

Poszczególni pracownicy w naszej firmie posiadają rozszerzone poświadczenie bezpieczeństwa ("Ü2") wg. § 9 SÜG i dzięki temu mogą pracować w środowiskach, które mają dostęp do SECRET mają informacje niejawne.

Ze względu na 20 lat pracy jako informatyk i 10 lat doświadczenia jako zewnętrzny inspektor ochrony danych, doradztwo w zakresie środków technicznych i organizacyjnych (zgodnie z art.32 - EU-DSGVO - bezpieczeństwo przetwarzania) nie stanowi problemu. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu kompleksowy pakiet całościowy.

Jako zewnętrzni inspektorzy ochrony danych osobowych realizujemy dwa cele:

Tylko dzięki przeszkolonym pracownikom, bezpiecznym procesom i bezpiecznemu środowisku IT można uniknąć kosztownych naruszeń nowego rozporządzenia (DSGVO).

Poprzez sieć innych ekspertów możemy zapewnić klientowi optymalne doradztwo jako zewnętrzny inspektor ochrony danych.

Twoja korzyść
  • Pewność prawna w postępowaniu z danymi wartymi ochrony
  • Ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych
  • Odciążenie organizacji przedsiębiorstwa poprzez wyznaczenie zewnętrznego inspektora ochrony danych
  • Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej
  • Neutralna rada
  • Aktualne informacje na temat zagadnień związanych z ochroną danych osobowych
  • Kontakty z władzami i rówieśnikami

Zewnętrzny inspektor ochrony danych

Jesteśmy do Państwa dyspozycji jako zewnętrzny inspektor ochrony danych i tym samym pokrywamy Państwa zobowiązania prawne zgodnie z DSGVO.

Zewnętrzny urzędnik ds. bezpieczeństwa informacji

Jesteśmy do Państwa dyspozycji jako zewnętrzny inspektor bezpieczeństwa informacji i tym samym pokrywamy Państwa zobowiązania prawne, np. jeśli są Państwo zobowiązani jako uczestnik Critis lub na podstawie innych przepisów, takich jak ustawa o bezpieczeństwie IT. Jesteśmy również dostępni w przypadku certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, takich jak ISO 27001, TISAX itp.

Zarządzanie ochroną danych

Nasze zarządzanie ochroną danych oferuje Państwu metodę systematycznego planowania, organizowania, zarządzania i kontrolowania prawnych i operacyjnych wymogów ochrony danych.

Na miejscu z Tobą

Przywiązujemy dużą wagę do osobistej bliskości z naszymi klientami i jesteśmy zawsze gotowi na osobiste spotkania na miejscu.

Szkolenia

Nasi klienci mają do dyspozycji różne opcje szkoleń online i na miejscu, co zapewnia ciągłe szkolenia praktyczne dla personelu.

Finansowanie ochrony danych

Zewnętrzna ochrona danych kwalifikuje się do dofinansowania. Mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie dla swojej firmy z Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA). Chętnie pomożemy Państwu w złożeniu wniosku.

GDPR

Jak również osiągnąć specyfikacje zgodnie z rozporządzeniem?

Wszystkie kierunki działań w firmie muszą być nastawione na pytanie: Jakie są zagrożenia dla osób, których dane dotyczą i ich danych? Wyższa odpowiedzialność osobista poprzez zwiększony poziom dokumentacji w firmie, to główny cel GDPR.

Zewnętrzny inspektor ochrony danych

Procedura

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
Wyznaczenie zewnętrznego inspektora ochrony danych jest nieuniknione, jeśli w przetwarzanie danych osobowych zaangażowanych jest co najmniej dwadzieścia osób. Kolejnym kryterium jest sytuacja, gdy podejmowane są operacje przetwarzania podlegające ocenie skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 35 GDPR lub dane osobowe są przetwarzane komercyjnie w celu przekazania lub w celu prowadzenia działań marketingowych.
Jako zewnętrzni inspektorzy ochrony danych osobowych zapewniamy naszym klientom neutralne doradztwo.
Gwarantujemy wysokie doświadczenie, wiedzę i niezbędne kompetencje w zakresie ochrony danych.

Powołanie zewnętrznego inspektora ochrony danych i doradztwo zgodne z DSGVO

Powołaj nas na zewnętrznego pełnomocnika ds. ochrony danych i podaj nas przed państwowym urzędem ochrony danych. W przypadku szkód ponosimy odpowiedzialność do 1,5 mln euro. Wyznaczenie nas na zewnętrznego inspektora ochrony danych pozwala uniknąć wysokich kosztów osobowych i stałych kosztów szkolenia pracownika, którego nie można zwolnić.

Inwentaryzacja

Spis jest kompletną dokumentacją wszystkich procesów, w których przetwarzane są dane osobowe w firmie.

Dokładna inwentaryzacja ujawnia mnóstwo procesów istotnych z punktu widzenia prawa ochrony danych osobowych.

Analiza

Analiza spisu oznacza, że udokumentowane czynności przetwarzania są sprawdzane pod kątem zgodności z ochroną danych.

Każda czynność przetwarzania jest powiązana z listą kontrolną. Pytania zawarte w listach kontrolnych służą do sprawdzenia, czy dana czynność przetwarzania jest zgodna z prawem.

OCENA

Po przeprowadzeniu analizy czynności przetwarzania wynik jest oceniany w celu określenia podatności i ryzyka.

Aktualizacja

Aktualizacja czynności przetwarzania, które nie są zgodne z ochroną danych. Należy dostosować procesy i podprocesy, które nie są całkowicie zgodne z ochroną danych.

Informacje

Wnioskodawcy, pracownicy i klienci są kompleksowo informowani o przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z prawem o ochronie danych za pomocą kart informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Ponadto pracownikom udostępniany jest podręcznik ochrony danych jako instrukcja obsługi z wytycznymi i dyrektywami, a także plany awaryjne i dalsze instrukcje serwisowe dotyczące ochrony danych. Ponadto Państwa pracownicy są raz w roku szkoleni i w ten sposób uwrażliwiani na nową ochronę danych.

Inspektorzy ochrony danych nie mogą chronić danych, mogą co najwyżej sprawdzić, czy dane są odpowiednio chronione.

-Joachim Gauck

Nasza aplikacja eLearningowa na smartfony.

Jesteśmy jedynymi zewnętrznymi inspektorami ochrony danych osobowych z własną aplikacją.

DATUREX GmbH oferuje bezpłatną aplikację do e-learningu w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Zapraszamy wszystkich do udziału w bezpłatnych szkoleniach podstawowych i do dalszego kształcenia. Dalsze szkolenia na różne tematy związane z ochroną danych znajdą Państwo w naszym Sklep.
pl_PLPolski