Kwestionariusz ochrony danych w przypadku ich utraty

Zapoznaj się z naszym kompleksowym kwestionariuszem dotyczącym naruszeń danych, zaprojektowanym specjalnie, aby pomóc organizacjom w skutecznej ocenie i reagowaniu na naruszenia danych. Nasz kwestionariusz obejmuje wszystkie kluczowe aspekty - od identyfikacji incydentu, przez rodzaj danych, których dotyczy naruszenie, po komunikację z zainteresowanymi stronami. Dowiedz się, w jaki sposób możesz precyzyjnie zarejestrować zakres naruszenia danych, zidentyfikować sprawcę i zainicjować niezbędne środki w celu powiadomienia osób dotkniętych incydentem i jego naprawienia. Idealne rozwiązanie dla inspektorów ochrony danych, zespołów ds. bezpieczeństwa IT i organizacji, które chcą poprawić zgodność z przepisami w zakresie ochrony danych. Bądź o krok do przodu dzięki naszemu kwestionariuszowi ochrony danych w przypadku naruszenia danych!

Kwestionariusz ochrony danych w przypadku ich utraty

Informacje ogólne

 1. Data i godzina wykrycia utraty danych:
 • [ ] Data: _
 • [ ] Czas: _
 1. Opis utraty danych:
 • [ ] Krótki opis zdarzenia:Zakres incydentu

 1. Rodzaj danych, których to dotyczy:
 • [ ] Dane osobowe
 • [ ] Dane finansowe
 • [ ] Dane dotyczące zdrowia
 • [ ] Inne (należy określić): ____
 1. Liczba dotkniętych osób:
 • [ ] Ilość: _
 1. Dotknięte obszary w organizacji:
 • [ ] Dział IT
 • [ ] Dział kadr
 • [ ] Dział finansowy
 • [ ] Inne (należy określić): ____

Przyczyna i odpowiedzialność

 1. Czy można zidentyfikować przyczynę utraty danych?
 • [ ] Tak
 • [ ] Nie
 • [ ] Nieznany
 1. Jeśli tak, to kto jest zanieczyszczającym?
 • [ ] Pracownik wewnętrzny
 • [ ] Zewnętrzny dostawca usług
 • [ ] Osoba trzecia
 • [ ] Inne (należy określić): ____

Komunikacja i powiadomienia

 1. Czy osoby poszkodowane zostały poinformowane o utracie danych?
 • [ ] Tak
 • [ ] Nie
 • [ ] W przygotowaniu
 1. Czas powiadomienia zainteresowanych osób:
 • [ ] Data: _
 • [ ] Czas: _
 1. Metoda powiadamiania:
  • [ ] E-mail
  • [ ] Telefon
  • [ ] List
  • [ ] Osobista rozmowa
  • [ ] Inne (należy określić): ____

Środki i działania następcze

 1. Jakie środki zostały podjęte w celu naprawienia incydentu?
  • [ ] Przywracanie danych
  • [ ] Poprawki techniczne
  • [ ] Dochodzenie wewnętrzne
  • [ ] Inne (należy określić): ____
 2. Planowane są dalsze kroki w związku z incydentem:
  • [ ] ____

Dokumentacja i raportowanie

 1. Czy incydent został udokumentowany?
  • [ ] Tak
  • [ ] Nie
 2. Czy wymagany jest raport do właściwego organu ochrony danych?
  • [ ] Tak
  • [ ] Nie
  • [ ] W trakcie przeglądu
 3. Uwagi i dodatkowe informacje:
  • [ ] ____

Zamknięcie

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz:

 • [ ] ____

Data:

 • [ ] ____

Podpis:

 • [ ] ____
DSB buchen
pl_PLPolski