Prawidłowe działanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Jak zapobiegać naruszeniom danych!

Utrata wrażliwych informacji od klientów, partnerów biznesowych lub nawet pracowników może drogo kosztować firmę. Jeśli myślisz, że w grę wchodzą tylko grzywny, to jesteś w błędzie. Naruszenie danych rzadko można ukryć i oprócz wysokich kar pieniężnych może oznaczać poważną utratę wizerunku.

Co to jest naruszenie danych

Zgodnie z Art- 4 GDPR, naruszenie danych ma miejsce, gdy dochodzi do naruszenia ochrony danych osobowych. Obejmuje to utratę, zniszczenie i nieuprawnione publiczne ujawnienie informacji.

Zachowywać się prawidłowo

Jesteś zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia naruszenia ochrony danych. W ciągu 72 godzin od powzięcia o nim wiadomości. Niezbędne informacje, takie jak przyczyna i czas zdarzenia oraz nazwiska, muszą zostać przekazane właściwemu organowi nadzorczemu. Obejmuje to również dane kontaktowe inspektora ochrony danych, liczbę osób, których dane dotyczą, oraz informacje o możliwych konsekwencjach.

Właściwa dokumentacja

Gdy już do tego dojdzie, oprócz raportu dla właściwego organu nadzorczego, należy przygotować kompleksowy raport. Należy w nim odnotować, kto i kiedy dokonał zgłoszenia, jakie środki bezpieczeństwa zostały podjęte lub jakie zgłoszenia zostały złożone i gdzie.

Po bezpiecznej stronie

Obsługa danych każdego rodzaju może spowodować wiele zamieszania. Awarie danych mogą się zdarzyć w każdej chwili i na każdą skalę. Od tego momentu jest to kwestia właściwego postępowania. Nie każdy zna dokładne zasady. Nie zajmuj się tym dopiero, gdy katastrofa jest w pełnym rozkwicie, ale już teraz poinformuj się o konsekwencjach utraty danych. Pod każdym względem wskazane jest zasięgnięcie opinii kompetentnego, rzetelnego i upoważnionego inspektora ochrony danych. Pozwala to zaoszczędzić czas, nerwy i w końcu sporo pieniędzy.

DSB buchen
pl_PLPolski