Milczenie jest złotem... czy milczenie liczy się jako zgoda?

Milczenie jest złotem czy?

Innego dnia pojawiło się pytanie, czy wyrażamy zgodę również wtedy, gdy nic nie robimy. Innymi słowy, milcząco, pozwalając na upływ terminu i nie działając. Czy druga strona również może uznać to działanie za milczącą zgodę?

Działanie milczące lub brak działania

Dorozumiane oświadczenie woli jest nam bardzo dobrze wyjaśnione w internecie na wielu stronach. Każdy wie, że może być ono formą wypowiedzi. Ale czy ma to takie samo zastosowanie w ochronie danych osobowych?

Oświadczenie woli musi być złożone z własnej woli, czyli musi być rozpoznawalne na zewnątrz.

Skuteczne oświadczenie o wyrażeniu zgody musi być złożone dobrowolnie. Osoba ta musi mieć ukończone 16 lat. Forma pisemna nie jest obowiązkowa, ale jest traktowana jako bezpieczny dowód w przypadku sporów.

Ponieważ zgoda zainteresowanej osoby jest głównym elementem ochrony danych, musi ona być w stanie wyrazić prawnie ważną i dobrowolną zgodę. Wynika z tego, że samo przekroczenie terminu nie może być interpretowane jako zgoda.

Możliwość cofnięcia

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Po tym czasie dane nie mogą być już gromadzone.

Streszczenie:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody musi być w każdym przypadku dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, nie może być ignorowana. Musi być szczegółowo poinformowana o celu, przetwarzaniu i wykorzystaniu jej danych. Osoba ta musi mieć możliwość cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie.

DSB buchen
pl_PLPolski