Zwierzęta i ochrona danych

Tak, dobrze czytasz. Zwierzęta i temat ochrony danych osobowych. Podczas każdej wizyty u weterynarza przetwarzane są dane osobowe. Tutaj również obowiązuje nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Oprócz dokumentacji leczenia, weterynarz potrzebuje również informacji o właścicielu zwierzęcia. Są to dane kontaktowe lub dane bankowe do opłacenia rachunku.

Jeśli ukochane zwierzę zachorowało na chorobę, która jest również zaraźliwa dla ludzi, dane te są zgłaszane do organów takich jak właściwy urząd zdrowia lub weterynarii.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez właścicieli zwierząt

Ponieważ gabinet weterynaryjny musi udowodnić, że właściciel zwierzęcia wyraził zgodę na poszczególne cele przetwarzania, forma pisemna jest najbezpieczniejsza. Konieczna jest kompleksowa informacja i edukacja.

Poufność lekarza weterynarii

Weterynarza, jak każdego innego lekarza, obowiązuje tajemnica zawodowa. Już tylko z tego powodu dane dotyczące zdrowia i danych osobowych nie mogą być przekazywane bez dodatkowych wyjaśnień. Na przykład fakt, że zwierzę było trzymane w nieczystych warunkach, jest powodem do leczenia i dlatego podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy. Wyjątki regulują specjalne przepisy ustawy o ochronie zwierząt.

Ujawnienie, a tym samym przekazanie danych objętych obowiązkiem zachowania poufności jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściciela zwierzęcia.

Podpowiedź:

W razie wątpliwości każdy prowadzący gabinet weterynaryjny powinien uzyskać oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody. Wskazane jest zawarcie jej w umowie o leczenie. Dostatecznie informować pacjentów o ich prawach, rodzaju i celu przetwarzania danych. Wyłożona w recepcji karta informacyjna informuje właścicieli zwierząt o nowych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

DSB buchen
pl_PLPolski