Ochrona danych osobowych w praktyce - Dział kadr - Szkolenia

119,00 

Opis

Ochrona danych osobowych w praktyce - Dział kadr - Szkolenia

Nasze szkolenie "Ochrona danych osobowych w praktyce - dział HR" skierowane jest w szczególności do pracowników i menedżerów działów HR. Uczestnicy poznają najważniejsze przepisy o ochronie danych osobowych i ich zastosowanie w codziennej pracy działu HR.

Treść szkolenia

 1. WprowadzenieZnaczenie ochrony danych w dziale HR
 2. Podstawa - §26 BDSGPodstawa prawna i jej wdrożenie
 3. Dane osoboweDefinicja i środki ochronne
 4. Akta osoboweZarządzanie i dostęp zgodne z zasadami ochrony danych
 5. Harmonogramy dyżurówOchrona danych podczas tworzenia i zarządzania
 6. Zdjęcia i filmy pracownikówWymogi prawne i praktyczne wskazówki
 7. Rejestrowanie czasu pracyRejestracja czasu zgodna z wymogami ochrony danych
 8. Obsługa danych kandydatówGromadzenie, przetwarzanie i usuwanie danych
 9. Prawa pracownikówDostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych
 10. Rozwiązanie stosunku pracyPrzetwarzanie zgodne z zasadami ochrony danych
 11. Studia przypadkówKonkretne sytuacje i ich obsługa zgodnie z prawem o ochronie danych

Podstawy ochrony danych osobowych - szkolenie

Nasze szkolenie "Podstawy ochrony danych" jest częścią szkolenia dla działów HR i stanowi podstawę do dalszych tematów związanych z ochroną danych. Szkolenie to służy uwrażliwieniu pracowników na kwestie ochrony danych i uczy odpowiednich zasad prawnych.

Treść szkolenia podstawowego

 1. Podstawy ochrony danych
 2. Obowiązki osoby odpowiedzialnej
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
 4. Dokumentacja ochrony danych
 5. Gromadzenie danych osobowych
 6. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych
 7. Deklaracja zgody: co należy wziąć pod uwagę?
 8. Bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo danych: środki i najlepsze praktyki
 9. Łańcuch zgłaszania naruszeń: Procedura i obowiązki
 10. Sankcje za naruszenie ochrony danych: Ryzyko i konsekwencje

Przykładowe fragmenty szkolenia dla działów HR

 • PoufnośćOchrona danych wrażliwych pracowników i kandydatów.
 • Bezpieczeństwo danychZapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie lub kradzieży danych.
 • Kontrola dostępuOgraniczenie dostępu do danych osobowych do upoważnionego personelu.
 • Środki techniczne i organizacyjneŚrodki zapewniające integralność i poufność danych.
 • Polityka prywatnościJasno określone i regularnie przekazywane wytyczne i procedury.
 • Deklaracja zgodyUzyskiwanie zgody pracowników na wykorzystywanie i ujawnianie danych.
 • Prawa pracownikówPracownicy mogą przeglądać, poprawiać i usuwać swoje dane w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Inspektor ochrony danychPowołanie inspektora ochrony danych w celu monitorowania przepisów o ochronie danych.
 • Bezpieczeństwo IT zgodnie z RODOWdrożenie środków takich jak ochrona hasłem, zapory sieciowe i szyfrowanie zgodnie z art. 32 RODO.
 • Transfer danychUmowy dotyczące ochrony danych w przypadku przekazywania danych pracowników stronom trzecim, np. zewnętrznym dostawcom usług.

Dlaczego nasze szkolenie z ochrony danych?

 • Wiedza specjalistycznaNauczanie wszystkich istotnych aspektów ochrony danych specjalnie dla działów HR.
 • Praktyczne znaczenieStudia przypadków i ćwiczenia praktyczne.
 • RzeczywistośćBiorąc pod uwagę najnowsze regulacje prawne.
 • Interaktywne metody naukiWymiana i dyskusja z ekspertami w dziedzinie ochrony danych.

Zarejestruj się już teraz, aby Twój dział HR był na bieżąco z najnowszymi wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych!

Informacje dodatkowe

Dostępność

1 rok

DSB buchen
pl_PLPolski