Ochrona danych osobowych w gabinecie - Praktyka lekarska - Szkolenia

169,00 

Opis

Ochrona danych osobowych w gabinecie - Praktyka lekarska - Szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się, czego należy przestrzegać w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza w gabinetach lekarskich.
Treść
1. wstęp i przedmowa (tajemnica jako podstawa pracy w praktyce lekarskiej)
2) dane osobowe w gabinecie lekarskim
3. podstawy przetwarzania danych w aspekcie ich ochrony w gabinecie lekarskim
4. prawa pacjenta
5. obowiązki praktyki lekarskiej / lekarza
6) praktyczne studia przypadków z praktyki medycznej i ich prawidłowe postępowanie w świetle prawa ochrony danych osobowych
7. ukończenie studiów

Każde szkolenie praktyczne obejmuje szkolenie z podstaw ochrony danych osobowych, ponieważ szkolenie praktyczne opiera się na szkoleniu podstawowym.

+ Podstawy ochrony danych osobowych - szkolenie

Szkolenie Podstawy ochrony danych służy uwrażliwieniu pracowników w zakresie ochrony danych. Uczestnicy poznają podstawy odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.

Treść

1. podstawy
2. obowiązki osoby odpowiedzialnej
3) prawa osób, których dane dotyczą
4) dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych
5) gromadzenie danych osobowych
6. ujawnienie / przekazanie danych osobowych
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody
8) Bezpieczeństwo informatyczne i bezpieczeństwo danych
9) łańcuch dowodowy w przypadku naruszeń
10. sankcje w przypadku naruszeń

Przykładowe fragmenty praktyki lekarskiej - szkolenie:

  • Dane pacjentów powinny być poufne i chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Cel ochrony poufności.
  • Należy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, aby zapobiec ich utracie lub kradzieży. Cel ochrony dostępności.
  • Dostęp do danych pacjentów powinien być ograniczony do upoważnionego personelu i opierać się na zasadzie ograniczonego dostępu.
  • Należy podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia integralności i poufności danych.
  • Istniejące polityki i procedury ochrony danych powinny być jasno określone i regularnie przekazywane pracownikom.
  • Przed wykorzystaniem danych pacjentów do celów innych niż opieka medyczna należy uzyskać ich zgodę.
  • Pacjenci powinni mieć prawo dostępu do swoich danych medycznych, ich poprawiania i usuwania, o ile nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa.
  • Praktyka powinna wyznaczyć inspektora ochrony danych, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie zgodności z ochroną danych.
  • Podczas korzystania z systemów informatycznych należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 RODO, takie jak ochrona hasłem, zapora sieciowa i szyfrowanie, a w razie potrzeby inne podstawowe środki ochrony IT.
  • Gdy dane pacjenta są przekazywane stronom trzecim, takim jak laboratoria lub firmy ubezpieczeniowe, należy zawrzeć odpowiednie umowy dotyczące ochrony danych.

Informacje dodatkowe

Dostępność

1 rok

DSB buchen
pl_PLPolski