Ochrona danych w zarządzaniu WEG

Stowarzyszenie właścicieli ma swoje zalety; regularnie omawiasz aktualne wydarzenia z innymi właścicielami mieszkań lub wspólnie szukacie rozwiązań. Dzieje się to w holu wejściowym, w pralni lub na zebraniu właścicieli.

Zebranie właścicieli

Spotkanie wszystkich właścicieli odbywa się w określonych odstępach czasu. Oczywiście spotkanie to nie odbywa się bez odpowiedzialnej administracji. Administracja wspiera właścicieli handlowo, technicznie i prawnie.

Ponieważ nie wszystkie nieruchomości są zamieszkiwane przez właścicieli, ale również wynajmowane, wszelkiego rodzaju dane osobowe pojawiają się razem. Najemcy przekazują informacje o swoim nazwisku, dacie urodzenia, zawodzie, stanie cywilnym itp. w momencie rozpoczęcia wynajmu. Z czasem zarząd i właściciel otrzymują kolejne wrażliwe dane i informacje.

Aby podjąć pewne decyzje lub omówić problemy, rozmawiają ze sobą otwarcie. W ten sposób każdy z uczestników dowiaduje się, że lokator XY zalega z opłatami od 3 miesięcy, zawsze odwiedza go miła pani lub że lokator ZZ nie potrafi zapanować nad swoimi hałaśliwymi dziećmi. Wyciągi z konta i inne dokumenty mogą być przeglądane. Ale czy to jest w porządku z punktu widzenia ochrony danych osobowych?

Dane najemcy w administracji

Teraz pojawia się pytanie, co może być przedmiotem kontroli, a co nie.

Właściciele kondominium mogą kontrolować rachunki innych właścicieli. Wpływy muszą być jednak związane z zarządzaniem nieruchomością. Jest to jedyny sposób na sprawdzenie rachunków.

Dane mogą być przeglądane, jeśli istnieje uzasadniony interes oparty na podstawie prawnej lub jeśli najemca wyraził zgodę. Wskazane jest, aby najemca podpisał oświadczenie o zgodzie podczas wprowadzania się. Cel musi być jasno określony i powinien zawierać wszystkie niezbędne punkty.

 Nie tylko wspólnota właścicieli otrzymuje dane

Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane przez różnych dostawców usług. Te firmy i relacje biznesowe muszą spełniać wymogi DSGV. Zalecana jest tutaj umowa o przetwarzaniu na zlecenie lub umowa o poufności. Właściciele powinni również zadbać o to, aby Państwa dane nie trafiły do niepożądanego obiegu i podjąć wyżej wymienione środki ostrożności z zarządem nieruchomości. Ty, jako właściciel lub najemca, masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę lub dokonać zmian.

DSB buchen
pl_PLPolski