Pandemia korony sprawiła, że wielu pracodawców musiało rejestrować stan zaszczepienia pracowników. Szczególnie w zakresie zakładowych szczepień obowiązkowych należało to również udokumentować, a w razie potrzeby udowodnić.

Wraz z końcem obowiązku szczepień w placówkach pojawia się pytanie, jak odtąd postępować z tymi danymi. Usunąć czy zachować - oto jest pytanie. Aby móc nadal przechowywać dane o stanie szczepień, musiałaby istnieć podstawa prawna do tego. Mogłoby to wynikać z różnych przepisów.

Stan szczepień w regulacjach prawnych Corona w krajach.

Dla osób pracujących w szpitalach, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki i porównywalnych placówkach nadal obowiązkowe są testy zgodnie z § 28b I nr 3 IfSG. Badanie to musi być przeprowadzane trzy razy w tygodniu. Niektóre kraje związkowe odstąpiły od tego i przewidziały, że takie osoby muszą być badane tylko dwa razy w tygodniu, jeśli przedstawią dowód szczepienia lub rekonwalescencji (np. § 4 I 1 rozporządzenia Corona Dolnej Saksonii).

Jeśli pracownik skorzysta z tego zwolnienia, istnieje podstawa prawna do dalszego przechowywania statusu szczepień.

Status szczepień w ustawie o ochronie przed zakażeniami

§ 35 VI IfSG stanowi, że całkowicie i częściowo stacjonarne "zakłady opieki i zakwaterowania osób starszych, osób niepełnosprawnych lub osób wymagających opieki lub porównywalne zakłady" są zobowiązane do przekazywania Instytutowi Roberta Kocha (RKI) informacji o stanie szczepień. Informacja ta obejmuje odsetek osób, które zostały zaszczepione. Dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych i leczonych lub opiekujących się w danej placówce. Dane są przekazywane do RKI w formie zanonimizowanej.

W tych przypadkach istnieje podstawa prawna do dalszego przechowywania danych o stanie szczepień.

Zastrzeżenia co do możliwości usunięcia danych

Niektórzy twierdzą, że pracodawcy powinni nadal przechowywać dane o stanie szczepień, ponieważ nie można przewidzieć, czy w najbliższej przyszłości trzeba będzie je ponownie zbierać. Gdyby w przyszłości zachorowalność na infekcje wzrosła w takim stopniu, że dane o statusie szczepień stałyby się ponownie istotne, należałoby je ponownie zebrać, co wiązałoby się z dużym wysiłkiem.

Zastrzeżenia te nie stanowią podstawy do dalszego przechowywania danych o stanie szczepień. Nikt nie jest w stanie dokładnie określić, czy i jak wirus Corona będzie się dalej rozprzestrzeniał. W takich przypadkach decyzję o dalszym przechowywaniu należy pozostawić prerogatywom decyzyjnym ustawodawcy.

Jeśli mimo to nadal przechowuje się dane o stanie szczepień, byłoby to równoznaczne z niedopuszczalnym zatrzymywaniem danych. Oznaczałoby to interwencję organów nadzorczych.

Wniosek

W większości przypadków zakończenie obowiązku szczepień w placówce i spłaszczenie regulacji prawnych dotyczących przechowywania danych o stanie szczepień oznacza konieczność usunięcia tych danych. Cel przechowywania przestał istnieć.

W kilku wymienionych wyjątkowych przypadkach dane mogą być nadal przechowywane. Jeśli te wyjątki również w przyszłości wygasną, dane dotyczące statusu szczepień, o których mowa, muszą również zostać usunięte. Zainteresowani pracodawcy powinni już teraz zacząć myśleć o odpowiedniej procedurze usuwania danych.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych? Nasz zespół ekspertów chętnie udzieli Ci pomocy. Skontaktuj się z nami tutaj!

DSB buchen
pl_PLPolski