Gdzie jest moja poczta?

Wreszcie! Masz wszystkie niezbędne dokumenty na spotkanie za dwa tygodnie. Twój partner biznesowy poprosił Cię o wcześniejsze wysłanie mu najważniejszych dokumentów, aby przygotować się do spotkania. Postaw na nich znaczek i wyślij je na pocztę.

Tydzień później dowiadujesz się, że Twój partner biznesowy nie otrzymał żadnych dokumentów.

Sprawdź błędy w adresie

Oczywiście zawsze korzystnie jest wysłać list z ważnymi dokumentami listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru. Być może w tym przypadku ubezpieczyłeś swój ładunek, ale nadal istnieje ryzyko utraty tych przedmiotów.

Sprawdź paragon, czy adres jest poprawnie napisany. Jeśli prowadzisz książkę pocztową, możesz poszukać w niej błędów. Możesz również sprawdzić online, używając numeru przesyłki, jaki jest aktualny status wysyłki.

Wszystkie dane są poprawne, ale dostawa nadal nie została zrealizowana

Wszystkie dane są poprawne, ale nie można znaleźć listu?

Zapytaj bezpośrednio dostawcę. Jeśli przesyłka zostanie zagubiona lub uszkodzona, masz prawo do odszkodowania. Na przykład Deutsche Post przejmuje odpowiedzialność do wysokości udowodnionej wartości wysłanej zawartości. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u dostawcy.

A poufne dane?

Niestety, nikt nie jest w stanie zrekompensować Ci utraty utraconych danych. Każdy wie, że dane osobowe mogą być warte więcej niż dane materialne.

Dokumenty ściśle poufne zawierają zazwyczaj bardzo wrażliwe dane osobowe, które są przeznaczone tylko dla pewnych oczu.

Jeśli te dane dostaną się w niepowołane ręce, może to mieć poważne konsekwencje. Na przykład w przypadku utraty danych firma może być narażona na wysokie kary pieniężne, uszczerbek na wizerunku, roszczenia odszkodowawcze lub karę pozbawienia wolności.

Naruszenie ochrony danych osobowych tak, ale kto naruszył?

Gdy tylko dane osobowe zostaną utracone, należy to niezwłocznie (w ciągu 72 godzin) zgłosić właściwemu inspektorowi ochrony danych lub bezpośrednio właściwemu organowi nadzorczemu (art. 33 GDPR). Podobnie należy poinformować osobę zainteresowaną o utracie, jeśli należy się spodziewać wysokiego ryzyka dla Państwa praw lub wolności. (§42a BDSG/Art.34 DSGVO)

Nasza rada:

  • Sprawdź, czy i ile wrażliwych danych zostało utraconych.
  • Zgłoś zaginięcie na poczcie; być może adres został pomieszany podczas sortowania i przedmiot pojawia się ponownie.
  • Natychmiast omówić dalsze procedury z inspektorem ochrony danych lub zasięgnąć porady prawnej
  • W razie potrzeby zgłosić utratę danych w ciągu 72 godzin właściwemu organowi nadzorczemu i osobie zainteresowanej
DSB buchen
pl_PLPolski