Obowiązek zachowania poufności, kiedy ma zastosowanie, a kiedy nie

Czy ufasz swojemu lekarzowi? A może od czasu do czasu masz wątpliwości co do poufności ?

Od czasów starożytnych, obowiązek milczenia służył ochronie prywatności każdego człowieka. Róża na suficie, była symbolem tajemnicy podczas spotkań. Przysięga Hipokratesa zawierała zobowiązanie do zachowania tajemnicy lekarskiej.

Nie tylko w sektorze medycznym obowiązuje zakaz ujawniania danych tajnych i osobowych. Na przykład doradcy podatkowi, prawnicy, notariusze, konsultanci, firmy ubezpieczeniowe, farmaceuci lub urzędnicy państwowi są również prawnie zobowiązani do zachowania poufnych informacji dla siebie.

Co i kiedy musi być zachowane w tajemnicy?

Ustawodawca chroni prawo każdego człowieka do samostanowienia informacyjnego. Oznacza to, że możesz sam decydować o tym, co i kiedy wolno Twojemu lekarzowi wiedzieć.

Już przy rozpoczęciu stosunku leczenia lekarz i związany z nim personel są zobowiązani do zachowania tajemnicy. Do "tajnych" danych należą np. diagnozy, procedury leczenia, przebieg choroby, historie wypadków i środki. Wszystkie informacje dotyczące danej osoby muszą być zachowane w tajemnicy.

Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieku do świata zewnętrznego rozmów lub słów wypowiedzianych w krytycznych sytuacjach.

Jeśli chcą Państwo zezwolić lekarzowi na przekazanie informacji rodzinie lub partnerowi, muszą Państwo wcześniej upoważnić go do tego. Umożliwia to tak zwane zwolnienie z tajemnicy. W tym zwolnieniu można dokładnie określić, kto może otrzymywać informacje o stanie zdrowia. Dzięki temu lekarz może rozmawiać o Pani/Panu, Pani/Pana stanie zdrowia i leczeniu.

Niemniej jednak zdarzają się wyjątki!

Jednak i tu istnieją wyjątki. Nawet jeśli nie ma zezwolenia lub zgody na ujawnienie informacji dotyczących pacjenta, zezwolenie na ujawnienie osobom trzecim może być nadal dopuszczalne. Dzieje się tak w przypadku nieuniknionego zagrożenia życia, zdrowia, wolności, honoru, mienia lub innego interesu prawnego.

Obowiązek ujawnienia informacji

Obowiązek ujawnienia informacji przeważa nad obowiązkiem zachowania tajemnicy. Obowiązki prawne w tym zakresie wynikają z Kodeksu karnego. Zgodnie z nim winnym niezawiadomienia o planowanych przestępstwach jest ten, kto dowiedział się o planie lub bliskim dokonaniu wymienionych w nim szczególnie ciężkich lub niebezpiecznych przestępstw i nie złożył zawiadomienia, chociaż przestępstwu można jeszcze zapobiec

DSB buchen
pl_PLPolski