Ochrona danych w opiece, czyli po bezpiecznej stronie

Ponieważ pielęgniarstwo jest przypisane do dziedziny medycznej, obowiązuje tu również tajemnica lekarska. Niemniej jednak dużą rolę odgrywa prawo o ochronie danych osobowych.

Postępowanie z wrażliwymi danymi osób, których dane dotyczą, wymaga wysokiego poziomu uwagi.

W domu opieki

Generalnie najważniejsze punkty powinny być już zawarte w umowie o opiekę. Mieszkańcy mogą jednak sami zdecydować, jakie dane chcą ujawnić i co się z nimi stanie. Jeśli np. zdjęcia mieszkańców są umieszczane w miejscach publicznych, każda z tych osób musi wyrazić na to zgodę. Monitoring wizyjny również powinien być wyraźnie oznakowany. Odwiedzający i mieszkańcy powinni być o tym poinformowani. Optymalna byłaby zatem informacja przy wejściach.

Ponieważ każdy pensjonariusz posiada również akta opieki, muszą być one zawsze przechowywane pod kluczem. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że osoby nieupoważnione uzyskają dostęp do diagnoz, przebiegu choroby lub innych danych osobowych. Dlatego dokumenty te muszą być zawsze przechowywane pod kluczem. Zamykana szafka na akta w osobnym pomieszczeniu jest w każdym przypadku dobrym wyborem. Jeśli akta pacjenta zaginą, może to mieć poważne konsekwencje dla samego domu i odpowiedzialnego za to personelu. Pracownicy, którzy utracą dane, również będą mieli kłopoty. Dotyczy to również utraty telefonów komórkowych, planów wycieczek i innych istotnych dokumentów.

Opieka ambulatoryjna

Wymagania w opiece ambulatoryjnej są identyczne jak w domu pomocy społecznej.

Personel pielęgniarski zawsze podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy. Nawet krewni danej osoby mogą otrzymać informacje o różnych szczegółach procesu opieki i stanu zdrowia tylko po uzyskaniu zgody tej osoby. W przypadku zmiany opiekuna lub opiekunki, np. z powodu zmiany, urlopu, choroby lub zmiany usługi opiekuńczej, należy zachować szczególną ostrożność przy przekazywaniu danych. Wymiana informacji jest nieunikniona. Należy jednak dzielić się tylko tymi informacjami o pacjencie, które są naprawdę niezbędne i istotne dla opieki. Ponieważ opiekun z czasem poznaje wiele szczegółów z życia danej osoby, powinien dobrze wyważyć, czym podzielić się z innymi. Dla wielu starszych osób opiekun jest po części także dobrym przyjacielem. I jak to w życiu bywa, jednemu "przyjacielowi" mówi się więcej, a drugiemu mniej.

DSB buchen
pl_PLPolski