Naruszenie ochrony danych, od kiedy istnieje

Osoba, która poniesie szkodę materialną lub niematerialną, ma prawo do odszkodowania w przypadku naruszenia ochrony danych. Administrator danych musi zapłacić za szkodę, jeśli doszło do naruszenia GDPR, jeśli osoba poniosła szkodę materialną/niematerialną lub jeśli można udowodnić winę po stronie administratora danych.

Dowód wystawiony przez osobę odpowiedzialną

W przypadku naruszenia danych administrator danych musi potwierdzić, że jest lub nie jest odpowiedzialny za utratę danych i okoliczność.

Naruszenie uznaje się za dokonane, jeżeli zostało popełnione umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

W świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych przedstawienie odpowiednich dowodów nie będzie łatwe dla osób odpowiedzialnych.

Przykład naruszenia

Samo wysłanie e-maila, w którym widoczni są wszyscy odbiorcy, jest naruszeniem prawa o ochronie danych osobowych. Może się to szybko zdarzyć, na przykład przy rozsyłaniu newsletterów.

DSB buchen
pl_PLPolski