Temat nadzoru wideo odgrywa powracającą rolę w kontekście prawa ochrony danych. Zapytanie przedszkola w Turyngii do odpowiedniego pełnomocnika ds. ochrony danych o to, czy instalacja kamer na terenie zewnętrznym w celu prowadzenia nadzoru wideo jest dopuszczalna, może być wykorzystane do zilustrowania niezbędnych kroków badawczych.

Sprawa: Przedszkole chce zainstalować kamery

W jego Sprawozdanie z działalności za rok 2021 Ochrony Danych i Wolności Informacji w Turyngii informuje o wniosku przedszkola w sprawie nadzoru wideo (nr 2.14.).

Przedszkole uznało, że jest to działanie dla bezpieczeństwa dzieci. Często zdarzało się, że na teren placówki wchodziły osoby obce, które nie chciały przyprowadzić lub odebrać dziecka (sprzedawca, listonosz itp.). Zdarzało się również, że dzieci opuszczały teren niezauważone. Dlatego na nowej bramie powinny zostać zainstalowane kamery do monitoringu.

Audyt ochrony danych osobowych

Jeżeli osobami, których dane dotyczą, są dzieci, należy wziąć pod uwagę szczególną ochronę: Motyw 38 GDPR odnosi się do tego i uzasadnia to faktem, że dzieci są mniej świadome ryzyka, konsekwencji i swoich praw podczas przetwarzania danych osobowych.

Należy również zauważyć, że przedszkole jest podmiotem publicznym. W związku z tym nie może powoływać się na uzasadniony interes zgodnie z art. 6 I 1 lit. f GDPR. Zamiast tego nadzór wideo mógłby być zgodny z prawem na mocy art. 6 I 1 lit. e GDPR, gdyby był konieczny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Wymaganą szczególną podstawą prawną byłby § 30 ustawy o ochronie danych osobowych w Turyngii. Zgodnie z nim nadzór wideo jest dopuszczalny, jeśli służy ochronie dzieci i pracowników lub innych odwiedzających oraz jest niezbędny do realizacji zadań przedszkola.

W związku z tym, tak jak w przypadku każdego innego monitoringu, należy przeprowadzić kontrolę w następujących krokach.

Krok 1: Cel i forma monitoringu wizyjnego

To, w jakiej formie rozważany jest nadzór wideo, zależy od odpowiedniego celu. Przedszkole chciało założyć monitoring w formie zapisu wideo, aby zagwarantować bezpieczeństwo dzieci.

Monitoring wizyjny może zasadniczo przyjąć formę nagrywania wideo lub obserwacji wideo. W przypadku nagrywania wideo kamera przechowuje zarejestrowane obrazy, które są następnie przeglądane przez osobę, jeśli doszło do incydentu. W obserwacji wideo kamery są używane tylko do przekazywania obrazu na żywo do monitora, aby osoba mogła interweniować na podstawie tego, co jest wyświetlane.

Państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych krytycznie ocenił w tym przypadku nagrywanie wideo, ponieważ nie służyło ono deklarowanemu celowi. Zapis wideo nie pozwala na natychmiastowe reagowanie na ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa. Środek ten nie był zatem odpowiedni do zapobiegania opuszczaniu terenu przez dzieci lub wchodzeniu na teren przez osoby nieuprawnione.

Krok 2: Konieczność stosowania monitoringu wizyjnego

W kolejnym kroku należy zbadać konieczność stosowania monitoringu wizyjnego. Jest on konieczny, jeśli nie ma równie odpowiednich, łagodniejszych środków do osiągnięcia założonego celu.

W omawianym przypadku państwowy inspektor ochrony danych stwierdził, że istnieje kilka łagodniejszych środków zaradczych: Skrzynkę na listy można umieścić poza bramą, tak aby listonosze nie musieli już wchodzić na teren posesji. Można poprawić system zamykania bramy, a także wyposażyć ją w system dzwonkowy z interkomem.

Na podstawie tych konsultacji przedszkole postanowiło w pierwszej kolejności rozważyć łagodniejsze środki i zrezygnować z monitoringu wizyjnego.

Wniosek

Nawet jeśli nie każdy monitoring wizyjny jest od razu niedopuszczalny w świetle prawa o ochronie danych osobowych, to nie może być prowadzony bez dalszych działań. W każdym przypadku należy wcześniej zbadać przydatność i łagodniejsze środki.

Pozwól, aby nasz zespół ekspertów doradził Ci w kwestii dopuszczalności środków istotnych z punktu widzenia prawa ochrony danych osobowych. Skontaktuj się z nami tutaj do konsultacji w sprawie wszystkich aspektów ochrony danych.

DSB buchen
pl_PLPolski