Naruszenie ochrony danych osobowych przy korzystaniu z poczty elektronicznej na podstawie studiów przypadków

Przypadek 1 CC zamiast BCC

Jeśli wysyłasz e-mail do kilku odbiorców, a odbiorcy widzą się nawzajem (CC, a nie BCC), byłoby to naruszenie ochrony danych, gdyby e-maile nie były publicznie wykrywalne z imieniem i nazwiskiem w adresie.

Procedura:

Zgłoszenie incydentu związanego z ochroną danych do właściwego organu ochrony danych i przeproszenie odbiorców

2. przypadek niewłaściwego odbiorcy

Wysłanie wiadomości e-mail o treści zawierającej dane osobowe do niewłaściwego odbiorcy stanowi naruszenie ochrony danych osobowych.

Procedura:

Zgłaszać incydenty związane z ochroną danych do właściwego organu ochrony danych i przepraszać odbiorców i osoby, których dane dotyczą.

DSB buchen
pl_PLPolski