Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może zostać nałożone na pracowników, którzy naruszają obowiązki wynikające z umowy. O tym, co się zmienia, jeśli pracownik jest jednocześnie wewnętrznym inspektorem ochrony danych, dowiesz się tutaj.

Obowiązki zawodowe i służbowe

Z każdej umowy o pracę wynikają dla pracownika tzw. obowiązki służbowe. Jeżeli np. pracownik obejmuje również funkcję inspektora ochrony danych, to dodatkowo powstają tzw. obowiązki służbowe.

Jeżeli inspektor ochrony danych narusza swoje obowiązki służbowe, nie naruszając jednocześnie obowiązków służbowych, nie jest to wystarczający powód do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Naruszenie obowiązków służbowych uzasadnia raczej jedynie odwołanie ze stanowiska.

Obowiązki inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych pełni przede wszystkim funkcję doradczą i nadzorczą. Za organizacyjne wdrożenie środków służących ustanowieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych zasadniczo pozostaje odpowiedzialna osoba odpowiedzialna (pracodawca).

Aktualny przykład

Sąd Pracy w Heilbronn musiał ostatnio rozstrzygnąć następującą sprawę (wyrok z 29.09.2022 r., sygn. 8 Ca 135/22):

Pracownik wniósł skargę na wypowiedzenie umowy o pracę w trybie przyspieszonym przez pracodawcę. Pracownik pracował już u pracodawcy od 20 lat, a od kilku lat powierzono mu również funkcję wewnętrznego inspektora ochrony danych. Pracodawca zarzucił pracownikowi słabe wyniki w zakresie ochrony danych osobowych: Według audytu przeprowadzonego przez firmę audytorską nie istniał udokumentowany system zarządzania ochroną danych, wytyczne dotyczące ochrony danych były dostępne tylko w formie roboczej, a pracownicy nie zostali wystarczająco przeszkoleni. W związku z tym pracownik otrzymał już upomnienie.

Pracownik odparł, że jako inspektor ochrony danych pełnił jedynie funkcję doradczą i kontrolną. Strukturalne wdrożenie wymogów ochrony danych nie leżało w zakresie jego obowiązków.

Sąd Pracy w Heilbronn orzekł na korzyść pracownika. Jeśli rzeczywiście doszło do naruszenia obowiązków, to było to naruszenie obowiązków służbowych. Do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wymagane było jednak naruszenie obowiązków. Co najwyżej pracodawca mógł zwolnić inspektora ochrony danych. Ostatecznie pracodawca, jako osoba odpowiedzialna, był również zobowiązany do wdrożenia środków organizacyjnych zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych.

Wniosek

W przypadku naruszenia obowiązków przez pracownika, który jednocześnie obejmuje urząd, należy rozróżnić obowiązki służbowe od obowiązków w pracy. Tylko naruszenie obowiązków w pracy umożliwia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Urząd inspektora ochrony danych wiąże się z obowiązkami w zakresie kontroli i monitorowania. Wspiera on administratora danych i wydaje zalecenia dotyczące poprawy ochrony danych. Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych leży w rękach administratora danych (por. art. 24 GDPR).

Twoja firma potrzebuje inspektora ochrony danych? Wyznacz nas jako swojego zewnętrznego inspektora ochrony danych. Nie wahaj się z nami skontaktować kontakt!

Dowiedz się tutajkiedy inspektor ochrony danych jest obowiązkowy, oraz tutajczym zajmuje się zewnętrzny inspektor ochrony danych.

DSB buchen
pl_PLPolski