W art. 37 i następnych GDPR reguluje wszystko, co dotyczy inspektora ochrony danych, którego Zamówienie obowiązkowe dla wielu firm jest. Inspektorem ochrony danych może być pracownik administratora danych (wewnętrzny inspektor ochrony danych) lub zewnętrzny usługodawca (zewnętrzny inspektor ochrony danych), art. 37 VI GDPR.

Ale jak dokładnie działa zewnętrzny inspektor ochrony danych i dlaczego jest tak godny polecenia? O tym wszystkim można dowiedzieć się tutaj.

Zadania (zewnętrznego) inspektora ochrony danych

Niezależnie od tego, czy jest to wewnętrzny czy zewnętrzny inspektor ochrony danych: oba spełniają te same zadania w rozumieniu GDPR. Inspektor ochrony danych służy skutecznej samokontroli administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych. Jego sfera działania leży w organizacji administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Inspektor ochrony danych musi posiadać wiedzę fachową i rzetelność wymaganą do wykonywania swoich obowiązków, Art. 37 V w związku z Art. 39 I lit. a DSGVO. Art. 39 I lit. a DSGVO. Oznacza to, że inspektor ochrony danych oprócz podstawowych umiejętności informatycznych oraz ogólnej wiedzy prawnej i specjalistycznej z zakresu ochrony danych powinien posiadać umiejętności społeczne i organizacyjne. Ponadto niezbędna jest znajomość zadań, struktur i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W swojej działalności jako inspektor ochrony danych, inspektor ochrony danych podlega wówczas bezpośrednio najwyższemu szczeblowi zarządzania, Art. 38 III 3 GDPR. Inspektor ochrony danych musi być zaangażowany na wczesnym etapie we wszystkie procesy, które mogą mieć wpływ na ochronę danych (art. 38 I GDPR) i nie może być pokrzywdzony ze względu na swoje zadanie jako inspektora ochrony danych (art. 38 III 2 GDPR).

Głównym zadaniem inspektora ochrony danych jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa ochrony danych, art. 39 I lit. b DSGVO. Zadanie to wypełnia głównie w formie nadzoru. Ponieważ inspektor ochrony danych jest związany umową z administratorem (umowa o pracę lub inna umowa o świadczenie usług), musi on również brać pod uwagę interesy administratora. Może on również wykonywać inne zadania w przedsiębiorstwie, o ile nie prowadzi to do konfliktu interesów, art. 38 VI GDPR.

Inspektor ochrony danych nie tylko doradza, ale także szkoli administratora danych i innych pracowników w firmie. Współpracuje on również z odpowiednim organem ochrony danych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do inspektora ochrony danych ze swoimi wątpliwościami dotyczącymi ochrony danych.

Tryb działania zewnętrznego inspektora ochrony danych

Zewnętrzny inspektor ochrony danych jest powoływany przez administratora lub podmiot przetwarzający (który musi powołać inspektora ochrony danych) na podstawie umowy o świadczenie usług. Przejmuje on wszystkie wyżej wymienione zadania, które musi przyjąć inspektor ochrony danych, ale sam nie przejmując żadnych innych zadań w firmie.

Zewnętrzny inspektor ochrony danych specjalizuje się w dziedzinie ochrony danych, jest w niej certyfikowany i zazwyczaj opiekuje się kilkoma firmami jednocześnie, co daje mu wiele praktycznych doświadczeń i wysoki poziom networkingu. Jest też zawsze na bieżąco w swojej dziedzinie.

Dane kontaktowe zewnętrznego inspektora ochrony danych są przechowywane w deklaracji ochrony danych firmy w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego inspektora ochrony danych. W ten sposób organy ochrony danych i osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych bez ponoszenia przez firmę dodatkowych kosztów.

Zalety zewnętrznego inspektora ochrony danych

Przedsiębiorstwa mają swobodę wyboru, czy wyznaczą wewnętrznego czy zewnętrznego inspektora ochrony danych.

Jeśli wybrany zostanie pracownik wewnętrzny, będzie on musiał przejść wiele szkoleń. Ponadto musi być regularnie szkolony, a więc ponosi dodatkowe koszty przy mniejszej liczbie osób do realizacji rzeczywistych zadań. Ze względu na ten wysiłek, stanowisko to jest zwykle bardzo niepopularne wśród pracowników. Ponadto, często trudno jest pracownikom wewnętrznym utrzymać przegląd całej firmy, a tym samym być w stanie skutecznie wypełniać swoje zadania.

Jeśli natomiast wybierzesz zewnętrznego konsultanta, możesz polegać na jego certyfikowanej wiedzy i nie musisz się martwić o dalsze szkolenia. Ponadto, stała opłata ułatwia oszacowanie dodatkowych kosztów i utrzymanie ich w rozsądnych granicach. Zewnętrzny inspektor ochrony danych ma zwykle lepszy przegląd sytuacji i zachowuje neutralność.

O tym, co jest lepszą alternatywą dla firmy, należy decydować indywidualnie. Jednak wybór zewnętrznego inspektora ochrony danych jest najprostszym rozwiązaniem, w którym firma otrzymuje najlepszą nominację przy minimalnym wysiłku.

Jeśli zastanawiasz się nad powołaniem zewnętrznego inspektora ochrony danych, chętnie Ci pomożemy.

DSB buchen
pl_PLPolski