Wielu pracodawców, których pracownicy pracują w domowym biurze, obawia się utraty kontroli nad wykonywaną pracą. Nierzadko żądają oni, aby kamera internetowa była stale włączona w celu monitorowania. Pewien Holender podjął teraz kroki prawne przeciwko temu.

Powód powinien włączyć kamerę internetową i udostępnić ekran

Powódka była pracownikiem amerykańskiej spółki. Pracownik zamieszkiwał w Holandii i był zatrudniony zdalnie jako przedstawiciel handlowy. W przypadku tej pracy typu home office pracodawca w sierpniu 2022 r. ustalił ścisłe zasady. Po pierwsze, pracownik został pouczony, że musi być zalogowany przez cały dzień pracy. Ponadto pracodawca wymagał, aby pracownik nie tylko udostępniał w tym czasie swój ekran, ale także, aby jego kamera internetowa była stale włączona.

Pracownik nie czuł się z tym komfortowo. Nie chciał być "monitorowany przez kamerę przez 9 godzin dziennie", gdyż uważał, że naruszałoby to jego prywatność. Jego wyniki pracy były już zrozumiałe dzięki podzielonemu ekranowi.

Pracodawca postrzega to jako odmowę pracy

Pracodawca odebrał tę odmowę włączenia kamery internetowej jako "odmowę pracy". Następnego dnia rozwiązał stosunek pracy.

Pracodawca postrzegał zachowanie pracownika jako naruszenie prawa pracownika do wydawania poleceń.

Z kolei pracownik nadal uważał, że ma rację i poszedł do sądu.

Wyrok: niedopuszczalność nadzoru za pomocą kamery internetowej

Właściwy holenderski sąd pracy uznał, że zwolnienie pracownika z powodu "odmowy pracy" jest nieważne. W postępowaniu nie było "żadnych dowodów na odmowę pracy".

Ponadto polecenie pozostawienia stale włączonej kamery internetowej naruszało prywatność pracownika. Sąd holenderski powołał się przy tym na. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2017 r., który określa zarówno ukryty, jak i jawny monitoring wizyjny pracownika w miejscu pracy jako "istotną ingerencję w życie prywatne". Wskazuje również, że termin "życie prywatne" nie może być zdefiniowany w sposób ostateczny i musi być rozumiany w szerokim znaczeniu. Termin "życie prywatne" może obejmować również działalność zawodową lub działalność, która odbywa się w kontekście publicznym.

W oparciu o powyższe, nadzór wideo przez cały dzień pracy narusza prywatność.

Czy potrzebujesz pomocy w zaprojektowaniu procesów (pracy) w Twojej firmie w sposób zgodny z ochroną danych osobowych? Skontaktuj się z nami tutaj nasz zespół ekspertów!

DSB buchen
pl_PLPolski