Jak wynika z badania Bitkom, wdrożenie i interpretacja GDPR sprawia wielu firmom trudności nawet po pięciu latach od jej wejścia w życie. Dowiedz się, gdzie one występują i jaka jest możliwa pomoc tutaj.

Ankieta Bitkomu na temat GDPR

Na zlecenie cyfrowego stowarzyszenia Bitkom, reprezentatywne badanie wykazało Ankieta odbyło się, w którym 503 firmy w Niemczech, każda z nich zatrudniająca co najmniej 20 pracowników, odpowiedziały na pytania dotyczące GDPR i jego wdrożenia. Bitkom zaprezentował badanie w Berlinie 27 września 2022 roku.

Realizacja i wysiłek

Zdecydowana większość badanych firm przynajmniej rozpoczęła wdrażanie wymogów GDPR. 22 proc. respondentów informuje o pełnym wdrożeniu. 40 procent jest zdania, że wdrożyło wymogi "w większości", 33 procent "częściowo".

93 procent respondentów zwiększyło swoje inwestycje w obszarze ochrony danych. Różni się znacznie, czy ten dodatkowy wysiłek jest postrzegany jako stały w przyszłości, czy jako jednorazowy. W każdym razie w żadnej firmie nakłady te nie zmalały.

Czynniki zakłócające

Firmy zostały również zapytane o przyczyny niepełnego wdrożenia GDPR. Większość respondentów upatruje tych przyczyn w zewnętrznych czynnikach zakłócających. Przede wszystkim narzekali na niepewność prawną dotyczącą interpretacji GDPR. Jest to szczególnie widoczne w porównaniach między poszczególnymi krajami związkowymi Niemiec, ale także między krajami europejskimi. Z powodu tej niepewności prawnej większość firm postrzega wdrożenie GDPR jako ciągły proces, który wymaga ciągłego dostosowywania. Dużo czasu zajmuje również wprowadzenie niezbędnych zmian informatycznych i systemowych.

GDPR może spowolnić cyfryzację

Badane firmy krytycznie oceniły GDPR, szczególnie pod kątem jego wpływu na digitalizację. Ponad 60 procent widzi, że cyfryzacja firmy jest hamowana przez wymogi GDPR. W niektórych przypadkach projekty innowacyjne musiały zostać anulowane z powodu obaw o ochronę danych w firmach. Niektórzy nawet postrzegają ochronę danych w Niemczech jako nadmierną. Prezes Bitkom dr Bernhard Rohleder podkreśla w tym miejscu, że ochrona danych "nie powinna stać się celem samym w sobie" i zgadza się z postulatem bardziej jednolitych interpretacji.

Pomoc dla przedsiębiorstw

Organy nadzorujące ochronę danych w krajach związkowych mają funkcjonować jako pierwszy punkt kontaktowy w celu uzyskania pomocy. W końcu około połowa badanych firm już z tego skorzystała. Jednak jakość tej pomocy wydaje się być bardzo zróżnicowana. To wymaga poprawy. Przede wszystkim, zgodnie z oceną badania przez Bitkom, należy popracować nad dostarczeniem praktycznych zaleceń, jak również konkretnych informacji. Ponadto wiele firm nie wie, że organy nadzoru w ogóle udzielają porad (20 proc.) lub po prostu nie miało czasu na kontakt z nimi (27 proc.). Dla niektórych firm organy nadzorcze mają nawet tak złą reputację, że nie kontaktują się już z nimi.

Inspektor ochrony danych jest nadal bardzo dobrym wyborem, aby uzyskać konkretne i praktyczne porady dotyczące kwestii ochrony danych w firmie. Przede wszystkim zewnętrzny inspektor ochrony danych jest zawsze przeszkolony w najnowszych kwestiach związanych z GDPR i może zachować przegląd firmy. Gwarantuje to szybkie i proste rozwiązania przy minimalnym wysiłku.

Czy nadal szukasz zewnętrznego inspektora ochrony danych? Zapraszamy do kontaktu z nami! Nasz zespół ekspertów chętnie pomoże Państwu również we wszystkich innych kwestiach związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych.

DSB buchen
pl_PLPolski