Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim pracownikom, którzy pracują na terenie zakładu, bezpłatnego samobadania przynajmniej raz w tygodniu, o ile dostępna jest wystarczająca ilość testów (§3a ust. 1 SächsCoronaSchVO).

Samo odnotowanie, kto i kiedy przeprowadził taki szybki test w pracy, jest jeszcze bezkrytyczne i uzasadnione (§ 26 ust. 1 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. F DSGVO). Jednak z chwilą, gdy wynik testu jest przetwarzany w jakiejkolwiek formie, stanowi on dane dotyczące zdrowia (art. 9 ust. 1 DSGVO). Dane te są zatem szczególnie godne ochrony.

Saksonia nie wypowiada się na temat obowiązku przechowywania przez pracodawcę wyników testów. Pracodawca powinien zatem przekazać wyniki testów również pracownikom. W tym przypadku zalecany jest 4 tygodniowy okres przechowywania świadectwa badania.

DSB buchen
pl_PLPolski