Po tym jak ustawodawca nie zareagował na tzw. orzeczenie w sprawie zegarów czasu pracy z 2019 roku, Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, BAG) zajął się teraz ponownie kwestią rejestrowania czasu pracy. Wynik: przełomowe orzeczenie z wieloma niejasnościami.

Dotychczasowe zasady ewidencji czasu pracy

W tzw. wyroku w sprawie zegarów czasu pracy Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) już w maju 2019 roku stwierdził, że kraje członkowskie muszą stworzyć system rejestrowania czasu pracy. W Niemczech jednak pracodawcy nie są jeszcze zobowiązani do dokumentowania dokładnego czasu pracy pracowników. Istnieją jednak wyjątki dla niektórych grup zawodowych i sektorów. Służą one głównie zapobieganiu pracy nierejestrowanej i ochronie pracowników przed wyzyskiem.

Decyzja Federalnego Trybunału Pracy (BAG)

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht - BAG) w przełomowym orzeczeniu uznał, że istnieje ogólny obowiązek rejestrowania czasu pracy. Powołuje się przy tym na orzeczenie ETS w sprawie zegarów czasu pracy. Orzeczenie BAG ma dotyczyć wszystkich pracowników w Niemczech. Napotyka to na trudności zwłaszcza tam, gdzie pracownicy pracują w tzw. modelu czasu pracy opartym na zaufaniu lub nawet w home office.

Koniec z domowym biurem?

Elastyczne formy pracy i praca z domowego biura mocno wzrosły najpóźniej od czasów Corony. Krytycy orzeczenia BAG obawiają się teraz, że obowiązek rejestrowania czasu pracy to uniemożliwi. Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych daje jednak jasno do zrozumienia, że rejestrowanie czasu pracy nie może być utożsamiane z obecnością w takim miejscu jak biuro i dlatego uważa krytykę za "debatę widmo". Pracodawcy powinni raczej zwrócić większą uwagę na maksymalny czas pracy i okresy odpoczynku.

Ponadto dotychczasowy wyrok wyjaśnia jedynie, że musi istnieć rejestracja czasu. Nie wiadomo jeszcze, jak to musi być skonstruowane. Tutaj musimy poczekać na niemieckiego ustawodawcę, a następnie na konkretne projektowanie przez poszczególnych pracodawców. W związku z tym nie ma terminu na wdrożenie przez pracodawców systemu rejestracji czasu pracy.

Jak reaguje polityka?

Orzeczenie Federalnego Sądu Pracy po raz kolejny zwiększyło presję na niemieckiego ustawodawcę, aby uregulował kwestię rejestracji czasu pracy. Ustawodawca musi teraz stworzyć ramy prawne dla modelu rejestracji czasu pracy.

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych stwierdza, że najpierw poczeka na uzasadnienie orzeczenia i dokona jego rewizji. BAG upubliczni to uzasadnienie prawdopodobnie w listopadzie.

Elastyczne modele czasu pracy powinny być w każdym razie nadal możliwe. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie.

Obawy o ochronę danych osobowych?

Oprócz ochrony pracodawców przed wyzyskiem ścisłe rejestrowanie godzin pracy oznacza jednak również, że pracodawcy mają ścisły wgląd w godziny pracy i zwiększoną kontrolę nad pracownikami. Budzi to wątpliwości nie tylko na gruncie prawa pracy, ale także prawa ochrony danych osobowych. Podczas rejestracji czasu pracy zbierane są przecież także dane osobowe pracowników. Najpóźniej wtedy, gdy w ramach rejestracji można tworzyć profile poszczególnych pracowników, model ten może być sprzeczny z ochroną danych osobowych.

Informacje na temat zgodnej z zasadami ochrony danych konstrukcji cyfrowej rejestracji czasu pracy można znaleźć na stronie tutaj więcej.

Dlatego też inspektor ochrony danych jest również ważnym partnerem w projektowaniu zgodnych z ochroną danych modeli rejestracji czasu pracy.

Wniosek

Choć orzeczenie BAG określane jest jako przełomowe, to w rzeczywistości rodzi więcej pytań niż odpowiada. Wymagania, którym musi sprostać ustawodawca są wysokie i różnorodne. Konieczne jest znalezienie regulacji, która będzie zgodna z prawem ochrony danych osobowych i prawem pracy, a jednocześnie pozostanie kompatybilna z home-office i otwarta na inne modele czasu pracy oparte na zaufaniu. Nie wiadomo jeszcze, jak uda się to osiągnąć.

Potrzebujesz doradztwa w zakresie ochrony danych dotyczących procesów w Twojej firmie lub szukasz zewnętrznego inspektora ochrony danych? Nasz zespół ekspertów z chęcią Ci pomoże. Skontaktuj się z nami!

DSB buchen
pl_PLPolski