Ochrona danych osobowych w praktyce - Szpitale - Szkolenia

149,00 

Opis

Ochrona danych osobowych w praktyce - Szpitale - Szkolenia

Nasz kurs szkoleniowy "Ochrona danych w praktyce - szpitale" jest skierowany w szczególności do personelu medycznego i administracyjnego szpitali. Uczestnicy poznają najważniejsze przepisy dotyczące ochrony danych i ich zastosowanie w codziennym życiu szpitala.

Treść szkolenia

 1. Wstęp i przedmowaPoufność jako fundamentalna podstawa pracy w szpitalach
 2. Dane osobowe w szpitaluDefinicja i środki ochronne
 3. Zasady przetwarzania w zakresie ochrony danych w szpitalachPodstawa prawna i praktyczne wdrożenie
 4. Prawa pacjentówDostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych
 5. Obowiązki szpitalaWymogi prawne i praktyczne wdrożenie
 6. Praktyczne studia przypadków w szpitalachPrawo ochrony danych w konkretnych przypadkach
 7. ZamknięciePodsumowanie i pytania

Podstawy ochrony danych osobowych - szkolenie

Nasze szkolenie "Podstawy ochrony danych" jest częścią szkolenia szpitalnego i stanowi podstawę do dalszych tematów związanych z ochroną danych. Szkolenie to ma na celu uwrażliwienie pracowników na kwestie ochrony danych i zapoznanie ich z odpowiednimi zasadami prawnymi.

Treść szkolenia podstawowego

 1. Podstawy ochrony danych
 2. Obowiązki osoby odpowiedzialnej
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
 4. Dokumentacja ochrony danych
 5. Gromadzenie danych osobowych
 6. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych
 7. Deklaracja zgody: co należy wziąć pod uwagę?
 8. Bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo danych: środki i najlepsze praktyki
 9. Łańcuch zgłaszania naruszeń: Procedura i obowiązki
 10. Sankcje za naruszenie ochrony danych: Ryzyko i konsekwencje

Przykładowe fragmenty szkolenia szpitalnego

 • PoufnośćDane pacjentów muszą być traktowane jako ściśle poufne i chronione przed nieuprawnionym dostępem.
 • Bezpieczeństwo danychZapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie lub kradzieży danych.
 • Kontrola dostępuOgraniczenie dostępu do danych osobowych do upoważnionego personelu.
 • Środki techniczne i organizacyjneŚrodki zapewniające integralność i poufność danych.
 • Polityka prywatnościJasno określone i regularnie przekazywane wytyczne i procedury.
 • Deklaracja zgodyUzyskanie zgody pacjenta na wykorzystanie i ujawnienie danych.
 • Prawa pacjentówPacjenci mogą przeglądać, poprawiać i usuwać swoje dane w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Inspektor ochrony danychPowołanie inspektora ochrony danych w celu monitorowania przepisów o ochronie danych.
 • Bezpieczeństwo IT zgodnie z RODOWdrożenie środków takich jak ochrona hasłem, zapory sieciowe i szyfrowanie zgodnie z art. 32 RODO.
 • Transfer danychUmowy dotyczące ochrony danych w przypadku przekazywania danych pacjentów stronom trzecim, np. laboratoriom lub firmom ubezpieczeniowym.

Dlaczego nasze szkolenie z ochrony danych?

 • Wiedza specjalistycznaNauczanie wszystkich istotnych aspektów ochrony danych specjalnie dla szpitali.
 • Praktyczne znaczenieStudia przypadków i ćwiczenia praktyczne.
 • RzeczywistośćBiorąc pod uwagę najnowsze regulacje prawne.
 • Interaktywne metody naukiWymiana i dyskusja z ekspertami w dziedzinie ochrony danych.

Zarejestruj się teraz, aby dostosować swój szpital do najnowszych standardów ochrony danych i spełnić wymogi prawne!

Informacje dodatkowe

Dostępność

1 rok

DSB buchen
pl_PLPolski