Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji w home office - szkolenie

79,00 

Opis

Nasz kurs szkoleniowy "Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji w biurze domowym" jest skierowany w szczególności do pracowników i menedżerów, którzy pracują z domu. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i środkami bezpieczeństwa dotyczącymi pracy z domu.

Treść szkolenia

 1. WprowadzenieZnaczenie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w biurze domowym
 2. Cele bezpieczeństwa informacji w biurze domowymOchrona danych i systemów
 3. Niebezpieczeństwa w domowym biurzeWykrywanie i unikanie zagrożeń bezpieczeństwa
 4. Zadania dla pracownika w biurze domowymPraktyczne wskazówki i najlepsze praktyki
 5. Zgłaszanie naruszeńProcedura i obowiązki

Podstawy ochrony danych osobowych - szkolenie

Nasze "Podstawy ochrony danych - szkolenie" jest częścią szkolenia dla biura domowego i stanowi podstawę do dalszych tematów związanych z ochroną danych. Szkolenie to ma na celu uwrażliwienie pracowników na kwestie ochrony danych i zapoznanie ich z odpowiednimi zasadami prawnymi.

Treść szkolenia podstawowego

 1. Podstawy ochrony danych
 2. Obowiązki osoby odpowiedzialnej
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
 4. Dokumentacja ochrony danych
 5. Gromadzenie danych osobowych
 6. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych
 7. Deklaracja zgody: co należy wziąć pod uwagę?
 8. Bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo danych: środki i najlepsze praktyki
 9. Łańcuch zgłaszania naruszeń: Procedura i obowiązki
 10. Sankcje za naruszenie ochrony danych: Ryzyko i konsekwencje

Przykładowe fragmenty szkolenia dla biura domowego

 • PoufnośćOchrona wrażliwych danych w domowym środowisku pracy.
 • Bezpieczeństwo danychZapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie lub kradzieży danych.
 • Kontrola dostępuOgraniczenie dostępu do danych roboczych do upoważnionych osób w biurze macierzystym.
 • Środki techniczne i organizacyjneŚrodki zapewniające integralność i poufność danych w biurze macierzystym.
 • Polityka prywatnościJasno zdefiniowane i regularnie przekazywane wytyczne i procedury dla biura domowego.
 • Deklaracja zgodyUzyskiwanie zgody na wykorzystywanie i ujawnianie danych, w tym w biurze domowym.
 • Zgłaszanie naruszeńProcedura zgłaszania naruszeń ochrony i bezpieczeństwa danych.

Dlaczego nasze szkolenie z ochrony danych?

 • Wiedza specjalistycznaInformowanie o wszystkich istotnych aspektach ochrony i bezpieczeństwa danych, w szczególności dla biura domowego.
 • Praktyczne znaczenieStudia przypadków i ćwiczenia praktyczne.
 • RzeczywistośćBiorąc pod uwagę najnowsze przepisy prawne i normy bezpieczeństwa.
 • Interaktywne metody naukiWymiana i dyskusja z ekspertami w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa danych.

Zarejestruj się już teraz, aby zaktualizować swoje środowisko home office pod kątem ochrony danych i bezpieczeństwa informacji oraz spełnić wymogi prawne!

Informacje dodatkowe

Dostępność

1 rok

DSB buchen
pl_PLPolski