Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji w home office - szkolenie

79,00 

Opis

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji w home office - szkolenie

Uczestnicy dowiadują się, czego należy przestrzegać w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza w home office.

Treść

1. wprowadzenie
2. cele w zakresie bezpieczeństwa informacji w biurze macierzystym
3. zagrożenia w biurze domowym
4. zadania dla pracownika w biurze domowym
5. zgłaszanie naruszeń

Każde szkolenie praktyczne obejmuje szkolenie z podstaw ochrony danych osobowych, ponieważ szkolenie praktyczne opiera się na szkoleniu podstawowym.

+ Podstawy ochrony danych osobowych - szkolenie

Szkolenie Podstawy ochrony danych służy uwrażliwieniu pracowników w zakresie ochrony danych. Uczestnicy poznają podstawy odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.

Treść

1. podstawy
2. obowiązki osoby odpowiedzialnej
3) prawa osób, których dane dotyczą
4) dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych
5) gromadzenie danych osobowych
6. ujawnienie / przekazanie danych osobowych
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody
8) Bezpieczeństwo informatyczne i bezpieczeństwo danych
9) łańcuch dowodowy w przypadku naruszeń
10. sankcje w przypadku naruszeń

Informacje dodatkowe

Dostępność

1 rok

DSB buchen
pl_PLPolski