Europejska dyrektywa NIS 2 obowiązuje od stycznia 2023 r. i musi teraz zostać transponowana do prawa krajowego. Dowiedz się, co to oznacza dla firm i europejskiego cyberbezpieczeństwa tutaj.

Co oznacza NIS?

Termin "Dyrektywa NIS" jest niemieckim skrótem od "The Network and Information Security (NIS) Directive". Dyrektywa NIS-2 stanowi kontynuację i rozszerzenie pierwotnej dyrektywy NIS. Dyrektywa NIS-2 weszła w życie w styczniu 2023 r. i musi zostać transponowana do prawa krajowego przez europejskie państwa członkowskie do października 2024 r.

Dyrektywa dotyczy europejskiego cyberbezpieczeństwa, a tym samym bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w UE.

Dyrektywa powstała w odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne i potrzebę silniejszej, bardziej zharmonizowanej strategii cyberbezpieczeństwa w UE. Rozszerza ona zakres pierwotnej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, obejmując szerszy zakres sektorów i usług cyfrowych, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i gospodarki.

Co nowego w NIS-2?

Kluczowym aspektem dyrektywy NIS2 jest jej rozszerzony zakres. Obejmuje ona teraz dodatkowe sektory, w tym energetykę, transport, bankowość, opiekę zdrowotną, infrastrukturę cyfrową i administrację publiczną. Dyrektywa wymaga od firm i organizacji w tych sektorach wdrożenia bardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa i przeprowadzania regularnych ocen ryzyka. Wymagania mogą się różnić w zależności od sektora. Wprowadzono również bardziej rygorystyczne zasady zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa, aby umożliwić szybszą i skuteczniejszą reakcję na takie incydenty. Wzmocniona zostanie również rola krajowych organów nadzoru w zakresie monitorowania i egzekwowania zgodności z dyrektywą.

Podstawowym celem jest poprawa i harmonizacja poziomu ochrony w państwach członkowskich.

NIS-2 vs. KRITIS

Przepisy KRITIS, które nadal obowiązują równolegle, mają podobny cel.

Główną różnicą między NIS-2 a przepisami KRITIS jest jednak grupa adresatów: Podczas gdy przepisy KRITIS dotyczą w szczególności większych instytucji, NIS-2 jest skierowany do szerokiego grona firm w Europie. Wiele z nich może teraz po raz pierwszy mieć do czynienia z przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i odpowiednio przeszkolić pracowników.

Co NIS-2 oznacza dla firm?

Dyrektywa NIS 2 ma znaczący wpływ na firmy i organizacje objęte jej zakresem. Będą one musiały dokonać przeglądu i dostosować swoje strategie cyberbezpieczeństwa, co obejmuje wdrożenie solidnych środków bezpieczeństwa, przeszkolenie pracowników w zakresie praktyk cyberbezpieczeństwa i ustanowienie skutecznych planów reagowania na incydenty.

Nawet jeśli wdrożenie może początkowo stanowić przeszkodę organizacyjną dla wielu firm, stanowi ono decydujący krok w kierunku bezpieczniejszej cyfrowej przyszłości w Unii Europejskiej. Zapewnia, że zarówno sektor publiczny, jak i prywatny są lepiej przygotowane na cyberzagrożenia i pomaga wzmocnić jednolity rynek cyfrowy. Chociaż jej wdrożenie wiąże się z wyzwaniami, oferuje również możliwości innowacji i postępu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Potrzebujesz wsparcia w obszarze cyberbezpieczeństwa lub podobnym? Skontaktuj się z nami tutaj w celu uzyskania spersonalizowanych usług wsparcia i szkoleń. Nasz zespół ekspertów z przyjemnością Ci pomoże!

DSB buchen
pl_PLPolski