ETS skazał grupę mieszkaniową Deutsche Wohnen na zapłacenie grzywny, podzielając tym samym opinię ekspertów ds. ochrony danych w fundamentalnej debacie prawnej. Problem polegał na tym, że podmiot prawny stojący za grupą miał zostać pociągnięty do odpowiedzialności bez żadnych dowodów na naruszenie obowiązków wynikających z prawa o ochronie danych przez kierownika.

Wszystkiego, co trzeba wiedzieć, można dowiedzieć się tutaj.

Organ ochrony danych: Grzywna przeciwko grupie

W dniu 30 listopada 2023 r. właściwy organ nadzorczy ds. ochrony danych nałożył już na Grupę grzywnę w wysokości 14,5 mln euro. Powodem było naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Grupa przechowywała nadmierną ilość danych najemców.

Władze nałożyły grzywnę na osobę prawną prowadzącą spółkę.

Sąd Okręgowy: Postępowanie do umorzenia

Następnie spółka złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Berlinie.

Sąd Okręgowy uzasadnił swoją decyzję stwierdzeniem, że naruszenia ochrony danych są uważane za wykroczenia administracyjne zgodnie z prawem niemieckim. Zgodnie z prawem niemieckim przestępstwa te mogą być popełniane wyłącznie przez osoby fizyczne, a nie przez osoby prawne.

Sąd okręgowy skrytykował również "poważne niedociągnięcia" w zawiadomieniu o grzywnie.

ETS: Firmy mogą zostać ukarane

Ostatecznie Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) musiał zająć się fundamentalną kwestią zakresu, w jakim osoba prawna prowadząca spółkę w Niemczech może zostać ukarana grzywną na mocy prawa o ochronie danych, bez możliwości ustalenia, że osoba fizyczna popełniła wykroczenie administracyjne.

ETS orzekł, co następuje: Aby firma mogła zostać bezpośrednio ukarana, wystarczyłoby ustalenie, że jej pracownicy dopuścili się naruszenia prawa o ochronie danych. Nie jest konieczna identyfikacja konkretnej zaangażowanej osoby. Nie trzeba też ustalać, że działał kierownik. Ostatecznie ETS postrzega każde naruszenie popełnione przez pracownika jako niepowodzenie wewnętrznego nadzoru firmy.

Ta fundamentalna decyzja będzie miała również znaczenie w przyszłych postępowaniach w sprawie grzywny i po raz kolejny pokazuje, jak ważne jest przestrzeganie przepisów o ochronie danych dla firm z każdego sektora.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa ochrony danych osobowych? Nasz zespół ekspertów chętnie Ci pomoże. Skontaktuj się z nami tutaj!

DSB buchen
pl_PLPolski