W dniu 10 lipca 2023 r. przyjęto nowe ramy prywatności danych UE-USA (DPF) jako następcę Tarczy Prywatności. DFP stanowi zatem ważny krok w kierunku sprostania wyzwaniom związanym z transatlantycką ochroną danych.

Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o nowych ramach prywatności danych UE-USA tutaj.

Czym są unijno-amerykańskie ramy ochrony prywatności danych (DPF)?

DPF chroni dane osobowe przekazywane z UE do organizacji amerykańskich. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie, że europejskie standardy ochrony danych są spełnione w tym procesie.

Istniały wcześniejsze umowy między UE a USA, takie jak Save Harbour lub Privacy Shield. Umowy te zostały jednak obalone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS).

Dlaczego taka umowa jest potrzebna?

RODO zapewnia podstawę prawną w UE, która gwarantuje jednolity poziom ochrony danych. Reguluje również ograniczenia dotyczące przekazywania danych do krajów spoza UE, które nie mogą zapewnić takiego poziomu ochrony. Dane osobowe nie mogą być przekazywane z UE do tych krajów.

W dzisiejszym świecie trudno wyobrazić sobie bez niej globalną wymianę danych. Fakt, że standardy ochrony danych w USA są zasadniczo niższe niż wymagane przez RODO, do tej pory stwarzał duże trudności dla tej wymiany danych. Ramy prywatności danych mają teraz temu przeciwdziałać.

Co reguluje filtr DPF?

DPF zawiera zasadniczo trzy podstawowe elementy.

Po pierwsze, uczestnictwo w DPF wymaga od amerykańskich firm udziału w procesie samocertyfikacji. Proces ten jest zarządzany przez Departament Handlu USA. Monitoruje on również, czy certyfikowane firmy przestrzegają przepisów DFP. W ten sposób działa jako organ wykonawczy.

Ponadto wprowadzone zostaną mechanizmy składania skarg. Wzmocniona zostanie odpowiedzialność. W tym celu zostanie utworzony sąd odwoławczy ds. ochrony danych, który będzie miał uprawnienia dochodzeniowe i będzie mógł proponować rozwiązania, umożliwiając skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z ochroną danych.

Wreszcie, DFP reguluje wprowadzenie wiążących środków bezpieczeństwa. Znacząco ograniczy to dostęp amerykańskich służb wywiadowczych do europejskich danych. Dostęp powinien mieć miejsce tylko w zakresie niezbędnym i odpowiednim do celów bezpieczeństwa narodowego. Jest to wyraźna odpowiedź na wcześniejszą krytykę ETS dotyczącą poprzednich umów.

Jakie są konsekwencje DPF dla przedsiębiorstw?

Przede wszystkim DPF zapewnia firmom większe bezpieczeństwo. Transfer danych z UE do USA przez długi czas był czerwoną szmatą w prawie ochrony danych. Teraz jednak istnieją jasne przepisy. DPF przewiduje porozumienie umowne między podmiotami, które zapewnia zgodność z poziomem bezpieczeństwa.

Firmy amerykańskie muszą uzyskać potwierdzenie swojej kwalifikowalności przez władze i muszą najpierw same to zweryfikować.

Chociaż włączenie standardowych klauzul umownych jest nadal zalecane, nie jest już koniecznością. Ułatwia to znacznie prowadzenie działalności spółkom międzynarodowym.

Pomimo DPF, firmy nadal muszą podejmować dalsze działania w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych. Firmy muszą nadal ustanawiać mechanizmy rozstrzygania sporów i procedury zarządzania skargami. Muszą również nadal ponosić odpowiedzialność za przetwarzane dane.

Ponadto należy oczekiwać, że DPF będzie w ciągłym procesie adaptacji, z którym firmy muszą być w stanie sobie stale radzić.

Wniosek

Unijno-amerykańskie ramy ochrony prywatności danych to duży krok w kierunku bardziej globalnej ochrony danych. Czyniąc to, ośmiela się dokonać trudnego wyważenia między regulowaniem ochrony a ułatwianiem transferu.

Umowa jest przykładem międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony danych, ale nie wyeliminuje wszystkich trudności z dnia na dzień. Należy raczej oczekiwać stałego procesu, który doprowadzi do wielu dalszych zmian.

Potrzebujesz wsparcia i porady w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych? Nasz zespół ekspertów chętnie Ci pomoże. Skontaktuj się z nami tutaj!

DSB buchen
pl_PLPolski