15 maja 2022 roku rusza regularny spis powszechny. Nie tylko ze względu na ilość danych do zebrania, ale także z powodu niektórych usługodawców wykorzystywanych w kwestionariuszu online, pojawiają się obawy dotyczące ochrony danych.

Wszystkiego, co trzeba wiedzieć, można dowiedzieć się tutaj.

Co to jest spis powszechny?

Spis powszechny to badanie statystyczne przeprowadzane na terenie całych Niemiec. Zbiera informacje o liczbie mieszkańców, ich warunkach życia i pracy. Ma on służyć jako podstawa do prowadzenia przyszłej polityki. Kolokwialnie mówi się również o "spisie powszechnym". Co dziesięć lat badana jest tylko niewielka część ludności, która służy jako próba. Ze względu na roczne opóźnienie spowodowane pandemią, w tym roku rozpocznie się nie tylko niemiecki, ale i europejski spis powszechny.

Spis powszechny i DSGVO

Spis powszechny 2022 jest pierwszym spisem, który odbędzie się w ramach stosowania GDPR. Dlatego też odpowiedni poziom bezpieczeństwa powinien zostać zachowany również w przypadku Spisu Powszechnego 2022. Z tego powodu Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI) oraz Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) monitorują Spis Powszechny 2022, przede wszystkim pod kątem tzw. "zakazu odtwarzania", co oznacza, że zebrane dane nie mogą być przekazywane władzom lub wymiarowi sprawiedliwości.

Zasady przeprowadzania spisu powszechnego w 2022 r. określa również ustawa o spisie powszechnym. Tutaj również znajdziemy regulację, że po stronie pytanego obywatela istnieje tzw. obowiązek udzielenia informacji. Jeśli obywatel odmówi udzielenia informacji, może zostać ukarany grzywną.

Krytyka spisu powszechnego

Krytyka spisu powszechnego w 2022 r. została wyrażona przede wszystkim przez osoby zajmujące się ochroną danych osobowych. Nie tylko ustawa o spisie powszechnym faktycznie przewiduje zbieranie danych o przynależności religijnej, co naruszałoby zasadę minimalizacji danych. Ale skrytykowali oni również fakt, że do przeprowadzenia kwestionariusza online wykorzystano amerykańskiego usługodawcę "Cloudflare". Mogło to spowodować, że dane zostały przekazane do USA.

Ustawa o spisie powszechnym

W przeciwieństwie do ostatniego ostro krytykowanego Spisu Powszechnego 2011, w Spisie Powszechnym 2022 nie ma pytania o przynależność religijną. Tak przynajmniej wynika z przykładowego kwestionariusza.

Mimo to zapytanie to jest nadal możliwe w niemieckiej ustawie o spisie powszechnym. Słusznie spotyka się to z krytyką, ale w praktyce nie jest realizowane z tego właśnie powodu.

Korzystanie z usług amerykańskich usługodawców

Już 12 maja BfDI dowiedziało się, że w kwestionariuszu internetowym Spisu Powszechnego 2022 może dojść do naruszeń ochrony danych osobowych z powodu korzystania z usługodawcy "Cloudflare".

"Cloudflare" to amerykański dostawca usług, który zapewnia sieć dostarczania treści, usługi bezpieczeństwa internetowego i rozproszone usługi DNS, które działają jako odwrotne proxy dla stron internetowych.

Obawiano się, że dzięki wykorzystaniu amerykańskiego usługodawcy nieuprawnione osoby trzecie (w USA) mogłyby uzyskać dostęp do danych. Po przeprowadzeniu analizy BfDI stwierdziła jednak, że niebezpieczeństwo to w żadnym momencie nie istniało. Wprowadzone dane były bezpieczne, ale prowadzono dalsze badania w celu ustalenia, czy przekazywanie metadanych przy wywołaniu strony było zgodne z prawem. Zgodnie z oświadczeniem BfDI interwencja przyniosła przynajmniej taki skutek, że na stronie internetowej wprowadzono odpowiednie zmiany, dzięki którym przy wywołaniu strony nie jest już wykorzystywana usługa "Cloudflare", a tym samym nie są przekazywane żadne dane.

DSB buchen
pl_PLPolski