Przedmowa

Wierzyciel ma uzasadniony interes zgodnie z motywem 47 i art. 6 GDPR, a tym samym prawo do zaangażowania firmy windykacyjnej wobec dłużników zalegających z płatnościami.

Artykuł 13 GDPR

Oznacza to, że w przypadku bezpośredniego zbierania danych, osoba zainteresowana musi zostać obszernie poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych. Zwykle dzieje się to w momencie, gdy wierzyciel rejestruje się w firmie windykacyjnej.

Artykuł 14 GDPR

Oznacza to, że w przypadku pośredniego zbierania danych, osoba zainteresowana musi zostać obszernie poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych. Dzieje się to zazwyczaj podczas pierwszej czynności firmy windykacyjnej wobec dłużnika.

Dłużnik jest informowany o pochodzeniu danych i przetwarzaniu jego danych osobowych.

Główny cel

Głównym celem obu artykułów jest ustanowienie szerokiej przejrzystości w stosunku do strony poszkodowanej.

DSB buchen
pl_PLPolski